Strategie en advies

Binnen en buiten

Sabel Nyna helpt corporaties om de basis op orde te brengen en verbindt binnen met buiten. Ons uitgangspunt is dat alle medewerkers met hun communicatie en gedrag bijdragen aan de reputatie van de corporatie en de sector. Wij combineren daarbij onze kennis van communicatie met onze kennis van  de corporatiesector.

Communicatieve basis op orde
Op de communicatieafdeling (organisatiebreed en op medewerkers- en procesniveau) is duidelijk wat de corporatie wil vertellen, op welke momenten, met wie en via welke kanalen. Wij bieden (ondersteuning bij) strategische planvorming, coördinatie en reflectie. Dit laatste op zowel organisatie-, team- als persoonlijk niveau.

Ken je omgeving
Om goed te functioneren, is het belangrijk dat een corporatie haar omgeving kent, monitort en zorgt dat de externe communicatie op orde is. Sabel Nyna ondersteunt corporaties met onder meer:

  • Positionering & profileringsvraagstukken;
  • Stakeholdermanagement (omgevingsanalyse, training en sessies met stakeholders);
  • Reputatiemanagement (analyse en training);
  • Issuesmanagement/thematisch communiceren;
  • Media-analyse en contentplanning
Neem contact op met Johannes

Advies nodig?

Neem contact op met Johannes