Met begrijpelijke taal in contact met de huurder

Dicht bij de huurder staan. Benaderbaar zijn en open communiceren. Dat is wat veel corporaties zich voornemen in hun nieuwe ondernemingsplannen. Dat begint met doen wat je belooft. Maar ook door te communiceren in taal die iedereen begrijpt.

Veel huurders van woningcorporaties zijn laaggeletterd. Websites van instellingen, zoals gemeenten en woningcorporaties begrijpen ze niet altijd. En post lezen ze soms nauwelijks. Veel plechtige ambtelijke uitdrukkingen en lastige zinsconstructies maken de brieven onnodig ingewikkeld. Nog afgezien van alle jargon. Want hoe zou iemand bijvoorbeeld moeten weten wat een Zelfaangebrachte voorziening (ZAV) is, een mutatie of een woonruimteverdeelsysteem? Onze sector zit zo vol met jargonwoorden dat we ze vaak zelf niet eens meer herkennen.

Jip en Janneke?
De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op B1-niveau. Ook mensen met weinig opleiding. B1 kenmerkt zich door het gebruik van veel voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen. Stoort deze ‘Jip en Janneke’ taal? Nee, ook hoger opgeleiden en professionals krijgen vaak liever teksten op dit taalniveau: het leest gewoon makkelijker en sneller.

Schrappen
Voor Woonlinie herschreven we onlangs alle webteksten op B1-niveau en SEO-proof, goed vindbaar door de zoekmachine. Daarbij gingen we uit van de belevingswereld van de huurder. We formuleerden vragen zoals een huurder die zou kunnen stellen. In de beantwoording schrapten we veel moeilijke woorden, jargon en overbodig uitleg.

Dichter bij de huurder
Woonlinie liet het resultaat testen door huurders en deskundigen. Die vonden maar liefst 95 procent prima te begrijpen. Maar de ingreep leidde ook nog tot iets anders. Het weghalen van alle ingewikkeldheden verkleint vanzelf de afstand tot de lezer. De tone of voice wordt gemoedelijker, dichtbij, warmer, inclusief. Naast de huurder, precies waar veel corporaties naar streven.

Zijn jullie geïnteresseerd in een schrijftraining of wil je je eigen teksten laten herschrijven? Neem contact op met José!

Meer weten?

Zijn jullie geïnteresseerd in een schrijftraining of wil je je eigen teksten laten herschrijven? Neem contact op met José!