Content en huisstijl

Past de stijl bij het verhaal?

Begrijpen jouw huurders goed wat je ze vertelt? En is jouw content aansprekend genoeg om de aandacht te trekken en te houden? Wij geloven dat goede content niet alleen tot de verbeelding spreekt, maar vooral een doel dient en aanzet tot ‘het juiste gedrag’. We schrijven aansprekende teksten die de doelgroep begrijpt en verpakken dat in een heldere en frisse stijl.

Quickscan

De visuele identiteit van de woningcorporatie valt onder het kopje ‘symboliek’ als onderdeel van de identiteitsdriehoek: communicatie, gedrag, symboliek. De manier waarop bewoners en stakeholders worden benaderd zegt veel over de organisatie. Imago en reputatie worden hier voor een belangrijk deel op gebaseerd. Symboliek ondersteunt daarin. De visuele identiteit is letterlijk de ‘stijl van het huis’. En die moet passen bij wat je als corporatie belooft.

Aan de hand van een korte scan kunnen we de huisstijl en de toepassing ervan in middelen, analyseren. Het rapport dat volgt uit de scan, vormt een aanzet om eventuele verdere stappen in het huisstijltraject te zetten.

Vul de vragenlijst in. Binnen twee werkdagen nemen we contact met je op.

Vragenlijst

  • 1. Wat is de missie en de visie van de corporatie? Is daarin op korte termijn verandering te verwachten? 2. Wat zijn de kernwaarden en de positionering van de organisatie? Is daarin op korte termijn verandering te verwachten? 3. Heeft de corporatie een ‘corporate story’?
  • 1. Beschikt de corporatie over een degelijke huisstijlhandleiding, waarin de 5 pijlers onder de huisstijl aan bod komen? 2. Sluit de huisstijl aan bij de kernwaarden /positionering? 3. Welke huisstijldragers (middelen) zijn er? 4. Is er eenheid in vorm bij die huisstijldragers in stijl, vorm, kleur, typografie, en gebruik van beeldmateriaal?
  • 1. Welke online doelen heeft de organisatie? 2. Is er een responsive website? 3. Is er een responsive nieuwsbrief? 4. Is de corporatie actief op social media? 5. Is het duidelijk via welke middelen de doelgroep de informatie ophaalt? 6. Ben je tevreden over de toepassing en toepasbaarheid van de huisstijl?

Het artikel over visuele identiteit in de CorporatieGids magazine van maart 2016

Visuele identiteit woningcorporatie: meer dan een mooi logo

Bel José voor meer info

Behoefte aan begrijpelijke taal en heldere content?

Bel José voor meer info