Sturen op zichtbaarheid

Meten jullie ook regelmatig hoe over jullie corporatie gesproken wordt in de (social) media? Wat doe je met die gegevens? Stuur je bewust bij op de zichtbaarheid van de corporatie en de koers en thema’s die voor jullie belangrijk zijn? Gebruik je de gegevens in adviezen aan management? Of beschouw je ze slechts ‘ter informatie’?

Huis-aan-huisblad belangrijke nieuwsbron
Om een nieuwe mediatool te testen, deed Sabel Nyna een analyse naar de zichtbaarheid van woningcorporaties in de periode 1 oktober t/m 29 december 2017 in print, online en social media*. Enkele resultaten:

  • Het huis-aan-huisblad is de belangrijkste nieuwsbron voor de 11 gemeten woningcorporaties **.
  • De meest gebruikte mentions op Twitter bij woningcorporaties zijn @Aedesnet en @ilent_aw
  • de belangrijkste influencers op Twitter zijn  @_huizenmarkt en  @richardbos.
  • Energie en duurzaamheid is als thema het sterkste aanwezig in print- en online media, gevolgd door huurbeleid en betaalbaarheid.

Het onderzoek leert ons dat er vooral generiek gecommuniceerd wordt. Er lijkt weinig branding te zijn van individuele corporaties. Individuele corporatiemedewerkers zijn weinig zichtbaar als mention of influencer.

Wees zichtbaar: vertel het eigen corporatieverhaal
Monitoringgegevens zijn een goede basis voor het gesprek binnen je organisatie en het opstellen van een effectieve contentstrategie. Daarvoor is het belangrijk om een aantal zaken helder te hebben: wat is het unieke verhaal van jouw corporatie en op welke thema’s wil je als corporatie herkend worden? Wie is je publiek?

Kanalen kiezen
Richt je de informatie over de energieprestaties van jouw corporatie vooral op de gemeente? Dan vraagt dat om andere kanalen dan een verhaal hierover aan bewoners. Welke kanalen kun je inzetten om je bewoners te vertellen over wat de corporatie doet om de huren laag te houden? Maak je gebruik van een magazine en jullie website of zijn nieuwe kanalen beter? Kies je voor tekst of juist voor beeld, zoals een animatie, vlog of infographic? Wie kunnen de verhalen het best vertellen: ervaren huurders, relaties bij de gemeente of juist je eigen medewerkers?

Data helpen bij het sturen op de zichtbaarheid van de corporatie bij door jullie geselecteerde doelgroepen. Dat vraagt wel om geduld, stapje voor stapje content en kanalen fijnslijpen en steeds weer het gesprek aangaan over de resultaten van de monitoring. We helpen je graag!

* Sabel Nyna heeft gebruik gemaakt van het Communicatie Impact Model, een tool van Reputatie Designers.

** Portaal, Woonzorg Nederland, Havensteder, Stadgenoot, Lefier, Servatius, Mitros, WoonFriesland, Mooiland, Wonen Limburg, Wonen Breburg

Wil je meer weten? Kunnen wij je misschien inspireren? Bel (088 2272241) of mail (info@nyna.nl) ons gerust!

Vragen?

Wil je meer weten? Kunnen wij je misschien inspireren? Bel (088 2272241) of mail (info@nyna.nl) ons gerust!