Customer journeys

De ervaring van klanten op alle kanalen in kaart

Een customer journey is een manier om de interactie tussen je klant en jouw organisatie in communicatie-, verkoop- en serviceprocessen in beeld te brengen. Deze klantreis geeft inzicht in de manier waarop het proces (bewust of onbewust) is ingericht. En laat zien hoe je klant — maar denk ook aan de burger, je zakenrelatie of huurder, of je medewerker (employee journey) — dat proces ervaart.

Doordat je inzicht krijgt in knelpunten en barrières, bieden customer journeys kansen om kanalen, communicatieboodschappen en middelen beter op elkaar af te stemmen.

Welke reis legt jouw klant af?

Met de customer journey visualiseren we de reis die jouw klant aflegt in een proces. Welk proces dat is, verschilt uiteraard per organisatie en doelgroep. Denk aan het kopen van een product, aanvragen van een paspoort of solliciteren op een baan. In de customer journey brengen we alle stappen van zo’n reis in kaart en maken we inzichtelijk welke communicatiemomenten er zijn.

 

Neem contact op met Marcia

Meer weten over customer journeys?

Neem contact op met Marcia