Persona's en ijkpersonen

Geef je klanten en medewerkers een gezicht

Een persona is een personificatie van een specifieke doelgroep. Een ijkpersoon met een naam en karaktereigenschappen. Dit archetype van je klant of medewerker helpt je bij het inrichten, managen en doorontwikkelen van je (online) middelen en bij het maken van content. Een persona brengt je klanten en medewerkers tot leven.

Wat zou Marianne ervan vinden?

Een gemeente of zakelijk dienstverlener zal nooit je jaarverslag lezen of website bezoeken. Het zijn de mensen die er werken met wie je als organisatie communiceert. Een persona is daarom een slimme tool om je klant centraal te stellen. Hieraan toets je dan ook je communicatiemiddelen: wat zou Marianne ervan vinden?

Geef je klant of medewerker een gezicht

We brengen persona’s tot leven door ze een naam en foto te geven. Maar nog belangrijker is dat we hun leefsituatie en persoonlijkheid beschrijven: wat houdt ze bezig? Hoe ziet hun leven eruit? Tot slot vatten we ook hun relatie met je organisatie samen. Het eindresultaat is een beschrijving die in één oogopslag de vertegenwoordiger van je doelgroep toont.

Persona’s ontwikkelen op basis van onderzoek

Alhoewel persona’s fictief zijn, grijpen we de invulling ervan niet uit de lucht. Idealiter baseren we de kenmerken van de persona’s op basis van doelgroeponderzoek. Zo zorgen we voor een onderbouwd personage.

 

Neem contact op met José

Meer weten over persona's?

Neem contact op met José