09 mei 2019

Data driven stakeholderdialoog als praktisch managementinstrument

Elke corporatie doet aan stakeholdermanagement. Niet zelden gebeurt dat intuïtief, on the job. Communicatieprofessionals hebben immers hun voelsprieten en stemmen daardoor ‘automatisch’ goed af op de diverse stakeholders. Maar haal je zo uit de stakeholderrelaties wat erin zit? En is stakeholdermanagement zo voldoende geborgd? SabelNyna helpt uw corporatie om van uw stakeholderdialoog een praktisch managementinstrument te maken.

Afnemend wederzijds vertrouwen

Het managen van stakeholders wordt steeds complexer. Huurders worden mondiger, trekken steeds sneller conclusies in het nadeel van de corporatie en geven daar via de (social)media sneller uiting aan. Er wordt steeds vaker gedacht dat belangen per se tegengesteld zijn. Het wederzijds vertrouwen neemt af.

Ga verder dan intuïtie

Met strategisch stakeholdermanagement kun je onnodige negativiteit en contraproductiviteit voorkomen. Uitgangspunt is dat je met mensen en organisaties blijft praten, in plaats van óver hen. Je stelt de ander centraal en verplaatst je in de ander. Je gaat ontvangen in plaats van zenden. Je zoekt de raakvlakken, belicht het gezamenlijk belang. En je gaat hierbij verder dan alleen intuïtie.

Fact & data driven

Effectief strategisch stakeholdermanagement is fact driven en data driven. Ofwel: op basis van feiten en cijfers. Op basis van onderzoek breng je een prioritering aan in de groepen stakeholders en analyseer je de belangen, standpunten, sentimenten, trends en netwerken. En geeft zo bijtijds inzicht in verschuivingen waarop je als corporatie wilt acteren.

Ga en blijf in contact

Ook het aangaan en onderhouden van contact met de belangrijkste stakeholders vraagt een strategische aanpak. De vorm en inhoud die je daarvoor kiest, baseer je op de uitgangspunten uit de onderzoeken en analyses.

Met SabelNyna

SabelNyna introduceert stakeholderdialoog© voor Woningcorporaties. Met deze aanpak ondersteunen we corporaties bij het voeren van de optimale dialoog met stakeholders en het bouwen van duurzame relaties. Met huurders, medewerkers, politiek en bestuur of leveranciers.

Stakeholderdialoog

Stakeholderdialoog is een aanpak die woningcorporaties inzicht biedt in hoe stakeholders de woningcorporatie en haar diensten ervaren. Daarnaast biedt het een structuur om de gewenste stakeholderdialoog vorm te geven. En – minstens zo belangrijk – om deze structuur vervolgens te borgen binnen de organisatie. Stakeholderdialoog zorgt voor inzicht, structuur en borging en daarmee voor impact.

Wil je weten wat stakeholderdialoog voor jouw corporatie kan betekenen? Maak nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Bel 088 2272241 of e-mail robbertjan@nyna.nl