Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de website van:

Sabel Communicatie bv (hierna: Sabel Communicatie)
Vestigingsadres: Rembrandtlaan 24, 3723 BJ Bilthoven, Nederland
Postadres: Rembrandtlaan 24, 3723 BJ Bilthoven, Nederland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30224792

1. Onze servers herkennen noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres bij uw bezoek aan onze website. Wel bewaren wij op onze Nederlandse server bij uw bezoek aan onze website:

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze website;
 • uw e-mailadres als u dit met ons deelt;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site hebt geraadpleegd;
 • alle informatie die u vrijwillig hebt verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

2. Deze informatie wordt gebruikt:

 • voor interne doeleinden en wordt daarna verwijderd;
 • om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker.

De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor operationele doeleinden.

3. Gegevens worden gedeeld met:

 • Partijen waarmee Sabel Communicatie samenwerkt om zo compleet mogelijke producten en diensten te leveren.
 • Wettelijke instanties. Als een wettelijke instantie om informatie vraagt die als doel heeft:
  • Naleving van de (Nederlandse / EU) wet;
  • Levensbeschermende noodzaak van een ander persoon / gebruiker (indicatie van doodsgevaar of zware verwondingen);
  • Voorkoming fraude of misbruik van Sabel Communicatie of haar medewerkers;
  • Bescherming eigendomsrechten Sabel Communicatie.

4. Op deze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte site en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

 • Om uw voorkeuren te registreren;
 • Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over wat u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
 • Om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • Om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren;
 • Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Sabel Communicatie, dan kunt u contact met ons opnemen op het hiervoor vermelde contactadres. Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek hebben gebracht aan onze site doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die namens Sabel Communicatie handelen c.q. Sabel Communicatie diensten resellen. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve contact met ons op te nemen via het hiervoor vermelde contactadres.

Over communicatie per post

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons hebt meegedeeld.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web:

 • Kan Sabel Communicatie telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hiervoor vermelde contactadres.
 • Kunnen andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn en die namens Sabel Communicatie handelen c.q.  Sabel Communicatie diensten resellen, telefonisch contact met u opnemen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hiervoor vermelde contactadres.

Sabel Communicatie kan de gebruikersinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen via het hiervoor vermelde contactadres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen via het hiervoor vermelde contactadres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op: