20 december 2011

De grootste taaltwijfels van 2011

Ook weleens in dubio over hun of hen of het aaneenschrijven van woorden? Wees gerust: je bent niet de enige. De Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal krijgt dagelijks vele vragen over dit soort kwesties, ook van professionele schrijvers. Wat waren in 2011 de grootste twijfelgevallen?

Het woord van het jaar 2011 is weigerambtenaar, zo maakte het Genootschap Onze Taal eind november bekend na een stemming onder de bezoekers van het tweejaarlijkse Onze Taal-congres. De taalvraag van 2011 is iets lastiger te bepalen. Daarvoor zou de Taaladviesdienst ruim 12.500 taalvragen moeten doorspitten. Want zo veel vragen kwamen er het afgelopen jaar binnen. Van vragen over spelling, grammatica en leestekens tot vragen over de herkomst van woorden, de formulering van een zin en taalcursussen.

Er vanuit gaan?

Waarmee worstelden de vragenstellers het meest? De algemene indruk is dat de 25 populairste taaladviezen van de Taaladviesdienst ook in 2011 onverminderd populair waren. Dat betekent: veel vragen over zaken als hun/hen, u hebt/u heeft, beide/beiden en de schrijfwijze van Engelse werkwoorden. Ook het gebruik van enkelvoud/meervoud, de buigings-e, voorzetsels en d/t-kwesties zorgden wederom voor veel verwarring. Frappant zijn verder de vele vragen over het aaneenschrijven van constructies met er: ervan uitgaan, ervoor zorgen, erop vertrouwen, ertoe doen et cetera.

Het meisje die?

Zijn er ook trends? Taaladviseur Wouter van Wingerden merkt dat de vragenstellers steeds minder benul hebben van het woordgeslacht en bijvoorbeeld niet meer goed weten of ze die of dat moeten gebruiken. Zijn collega Rutger Kiezebrink is het opgevallen dat er iets meer vragen binnenkomen van mensen die Nederlands als tweede taal leren en op zoek zijn naar manieren om hun taalgebruik te verbeteren. “En vragen over hij wil/wilt heb ik vaak moeten beantwoorden, net als vragen over enkelvoud/meervoud in zinnen als ‘De uitbuiting en onderdrukking nam/namen alleen maar toe.’

B1?

“Ook opvallend zijn de vragen over eenvoudiger en begrijpelijker schrijven”, aldus Rutger. “Er zijn weleens instanties die teksten op B1-niveau willen schrijven en daarover meer willen weten. Ons antwoord is altijd: zoiets bestaat niet. B1-niveau zegt niets over begrijpelijkheid van teksten, maar geeft aan in welke mate iemand een vreemde taal beheerst.”

@onzetaal

En de mooiste taaltrend? Dat is misschien wel dat de Taaladviesdienst nu ook taalvragen via Twitter beantwoordt: @onzetaal.