Testimonial: begrijpelijke webteksten voor Woonlinie 

In 2018 voert Woonlinie een nieuw klantportaal in. Belangrijk daarbij is dat alle informatie op de website en in de kennisbank voor huurders begrijpelijk, duidelijk en goed vindbaar is. Woonlinie vroeg Sabel Nyna daarom om alle content SEO-proof te herschrijven op B1-niveau.

Onze aanpak
Met de standaardteksten uit de kennisbank van Zig Websoftware gingen we voor Woonlinie aan de slag. Bij het herschrijven gingen we vooral uit van de belevingswereld van de huurder. We formuleerden vragen zoals een huurder die zou kunnen stellen.  In de beantwoording schrapten we veel moeilijke woorden, jargon en overbodig uitleg. Uiteindelijk legde Woonlinie alle tekst voor aan huurders én een testpanel. Zij reageerden enthousiast.

Resultaat
Jargon schept afstand. Door begrijpelijk te communiceren met huurders, toont Woonlinie zich als een organisatie die er voor hen is.  ‘De samenwerking verliep plezierig,’ vertelt Margriet Gruiters van Woonlinie. ‘Sabel Nyna begreep wat we wilden. Na het maken van goede afspraken over planning, kosten en tone of voice, ontvingen wij de teksten op tijd. Het resultaat sloot dan ook helemaal aan bij onze wensen.’